Asia Pacific Regional Headquarter*
Diebold Nixdorf Pte Ltd.
151 Lorong Chuan
New Tech Park. #05-01A/B
Singapore 556741
Phone +65 67 47 38 28
Fax +65 67 47 15 77

*: Asia Pacific Regional Headquarter in Singapore will be in charge mainly for all Asia Pacific Region and also including Australia, Japan, China, India, Indonesia.

Are you looking for professional Diebold Nixdorf retail solution?

Please visit Diebold Nixdorf official contact network and leave your message, we will contact to you as soon as possible
wnretail

Trụ sở Diebold Nixdorf đặt tại Singapore chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm cả Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia

Diebold Nixdorf với hàng chục năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các giải pháp:
Nếu quý khách có nhu cầu liên hệ, đặt hàng hoặc để biết thêm thông tin tư vấn vui lòng liên hệ với chúng tôi.